Hướng dẫn

Chuyên mục Hướng Dẫn sẽ giúp bạn cách download web đã mua , cách úp code lên host của bạn và cách lấy lại mật khẩu của admin nếu bạn không có Pass nhé