Code tự động lưu ảnh vào host khi copy bài từ nguồn khác

Như tiêu tiêu đề thôi hôm nay mình sẽ share đoạn code tự động lưu ảnh vào host khi copy bài từ nguồn khác. đôi khi bạn coppy 1 bài mà quên lấy hình , đoạn code function này sẽ giúp bạn nhé !

Code tự động lưu ảnh vào host

với đoạn code trên Tự động lưu tất cả hình ảnh khi copy từ nguồn khác chỉ thông qua 1 lần bấm save. Code ổn định không bị lỗi trên các  phiên bản wordpress

nhưng nhược điểm của code là Nó sẽ tự động lưu nên mình ko kiểm soát được số lượng, dung lương cũng như tên của các file ảnh đó.

Ví dụ : sau khi bạn lấy bài từ trang của người khác vè bằng  Plugin Content Crawler – lấy tin sản phẩm tự động mà không lấy được hình về thì code sau là 1 giải pháp nhé

Để sử đụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang sử dụng nhé

class Auto_Save_Images{

function __construct(){

add_filter( ‘content_save_pre’,array($this,’post_save_images’) );
}

function post_save_images( $content ){
if( ($_POST[‘save’] || $_POST[‘publish’] )){
set_time_limit(240);
global $post;
$post_id=$post->ID;
$preg=preg_match_all(‘/<img.*?src=”(.*?)”/’,stripslashes($content),$matches);
if($preg){
foreach($matches[1] as $image_url){
if(empty($image_url)) continue;
$pos=strpos($image_url,$_SERVER[‘HTTP_HOST’]);
if($pos===false){
$res=$this->save_images($image_url,$post_id);
$replace=$res[‘url’];
$content=str_replace($image_url,$replace,$content);
}
}
}
}
remove_filter( ‘content_save_pre’, array( $this, ‘post_save_images’ ) );
return $content;
}

function save_images($image_url,$post_id){
$file=file_get_contents($image_url);
$post = get_post($post_id);
$posttitle = $post->post_title;
$postname = sanitize_title($posttitle);
$im_name = “$postname-$post_id.jpg”;
$res=wp_upload_bits($im_name,”,$file);
$this->insert_attachment($res[‘file’],$post_id);
return $res;
}

function insert_attachment($file,$id){
$dirs=wp_upload_dir();
$filetype=wp_check_filetype($file);
$attachment=array(
‘guid’=>$dirs[‘baseurl’].’/’._wp_relative_upload_path($file),
‘post_mime_type’=>$filetype[‘type’],
‘post_title’=>preg_replace(‘/\.[^.]+$/’,”,basename($file)),
‘post_content’=>”,
‘post_status’=>’inherit’
);
$attach_id=wp_insert_attachment($attachment,$file,$id);
$attach_data=wp_generate_attachment_metadata($attach_id,$file);
wp_update_attachment_metadata($attach_id,$attach_data);
return $attach_id;
}
}
new Auto_Save_Images();

OK , bạn lưu lại và xem kết quả nhé 🙂

Code tự động lưu ảnh vào host
Code tự động lưu ảnh vào host

Code tự động lưu ảnh vào host bằng Plugin 

Ngoài việc dùng bằng code ta có thể chủ động tải hình về bằng plugin   QQWorld Auto Save Images

với Plugin này bài viết được auto lấy hình về bài đăng sau khi bạn bấm Save nhé

Code tự động lưu ảnh vào host bằng Plugin 
Code tự động lưu ảnh vào host bằng Plugin

 

Việc của bạn là chỉ tải về và cài vào thôi , Kick hoạt nó lên . Việc cua bạn là chỉ cần coppy và dán – Việc Lưu ảnh lên host đã có plugin lo hết nhé

Việc này chỉ có lợi khi bạn làm demo hoặc những việc tương tự , Còn về đăng bạn bạn cũng nên Change 1 số thông tin cho phù hợp với bằng đăng nhé , Đặc biệt là sửa alt của hình ảnh

chúc các bạn thành công nhé

theo : Chợ Webs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *